หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หารือทวิภาคี แก้ไขปัญหายาเสพติดกับเมียนมาและหารือเรื่องเมืองอัจฉริยะกับออสเตรีย

21 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1478)

ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 61 ณ กรุงเวียนนา ได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ พลตรี อ่อง โซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสหภาพเมียนมา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพเมียนมา (14 มี.ค. 2561)
 
โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเมียนมาที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมไปถึงการสกัดกั้นการลักลอบการลำเลียงเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น เพื่อนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ อีกทั้งได้ขอบคุณในความร่วมมือตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย และยินดีที่จะสนับสนุนสหภาพเมียนมาในการพัฒนาศักยภาพด้านการปราบปรามยาเสพติด เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น
 
จากนั้นในเวลา 14.45 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปยังสำนักงานกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อร่วมหารือทวิภาคีกับนาง Margarete Schramboeck รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรีย ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และรูปแบบการบริหารจัดการ เนื่องจากสาธารณรัฐออสเตรียมีจุดแข็งด้านการวางระบบบริหารจัดการเมืองใหญ่ โดยกรุงเวียนนา เมืองหลวงของสาธาณรัฐออสเตรีย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อันดับ 1 ของโลก มีความโดดเด่นด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมทุกรูปแบบเข้าเป็นระบบเดียวกัน
 
ทั้งนี้ ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันที่มีการเจริญเติบโตเป็นลำดับ รวมถึงการจัดทำโครงการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียในด้านเมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการวิจัย เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากสาธารณรัฐออสเตรียในด้านการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเวียนนา ตามนโยบาย Thailand 4.0
 
ทั้งนี้ ทางสาธารณรัฐออสเตรียจะจัดผู้แทนที่มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเดินทางมาให้ความรู้กับประเทศไทยต่อไป
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์