หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการที่อินเดีย

20 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1099)

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering: IMG) ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ตามคำเชิญของนายสุเรช พาบู (Mr. Suresh Prabhu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับรัฐมนตรีการค้าและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก WTO กว่า 40 ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการค้าโลก เช่น นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บังกลาเทศ เนปาล เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ เป็นต้น เพื่อร่วมผลักดันให้ระบบการค้าพหุภาคีสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหาทางรับมือกับความท้าทายและสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีให้มีบทบาทสำคัญในเวทีการค้าโลก และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าโลกอย่างยั่งยืนโดยประเด็นซึ่งที่ประชุมจะหารือกัน เช่น แนวทางเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินงานขององค์การการค้าโลกในอนาคต และประเด็นด้านการพัฒนาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาทุกเรื่อง เป็นต้น
 
นายสกนธ์กล่าวเสริมว่า ไทยได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำถึงนโยบายของไทยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าพหุภาคีและการปฏิบัติตามกฎกติกาการค้าโลกตลอดจนร่วมมือกับสมาชิก WTO ในการหาแนวทางรับมือกับภัยคุกคามต่อระบบการค้าโลก เพื่อรักษาบทบาทของ WTO ในการกำกับดูแลสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศให้กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา
 
ทั้งนี้ WTO (World Trade Organization หรือ องค์การการค้าโลก) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี โดยเป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าและจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการค้าเสรีบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในช่วงที่ผ่านมาสมาชิก WTO มีความพยายามที่จะเจรจาเปิดเสรีเพิ่มเติมจากผลการเจรจารอบอุรุกวัยซึ่งเรียกการเจรจารอบปัจจุบันที่เปิดรอบมาตั้งแต่ปี 2544 ว่าการเจรจารอบโดฮา แต่เนื่องจาก WTO มีสมาชิกถึง 164 ประเทศที่มีระดับการพัฒนาและความต้องการที่หลากหลาย จึงทำให้การเจรจารอบโดฮาขับเคลื่อนไปได้ช้า อย่างไรก็ดี บทบาทสำคัญของ WTO ที่เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกในปัจจุบัน คือกลไกการระงับข้อพิพาทที่กำกับดูแลการใช้มาตรการและกฎระเบียบการค้าของสมาชิกให้สอดคล้องกับความตกลง WTO
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์