หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
อาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

20 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1557)

(20 มีนาคม 2561) สำนักงานข้อมูลข่าวสารฟิลิปปินส์ และองค์การพัฒนาการสื่อสารและสารเสนเทศสิงคโปร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN-Japan Forum on Media and Information Literacy for the Youth (เยาวชนกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ) ณ เมืองมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่สื่อแก่เยาวชนในยุคดิจิทัลและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เวทีในการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกันเพื่อให้เกิดการใช้สื่ออย่างเท่าทันและปลอดภัย
 
 
#cyberwellness
 #MILforyouth
 #การรู้เท่าทันสื่อในอาเซียน
 #aseanthai
#ข่าวสารอาเซียน
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์