หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีพบปะกลุ่มนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมประชุม CEO Forum

17 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1335)

วันนี้ (17 มี.ค.61) ซึ่งเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการของการเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมฯ จากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกลุ่มนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมการประชุม CEO Forum ซึ่งถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดฯ  
  

นักธุรกิจไทยได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนหนึ่งในนักธุรกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเข้าร่วมการประชุม CEO Forum เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ โดยนักธุรกิจไทยที่ได้รับเชิญมีจำนวน 5 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป (MHG) บริษัทในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล ประธานกรรมการบริษัท STP&I จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย 

 

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณกลุ่มนักธุรกิจทั้ง 5 รายที่เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม CEO Forum ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษในครั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรียังได้สอบถามถึงประสบการณ์การลงทุน ลู่ทาง โอกาสในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – ออสเตรเลีย รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อห่วงกังวลเพื่อนำไปหยิบยกหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ด้านนักธุรกิจไทยได้กล่าวขอให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับออสเตรเลียในการดูแลและอำนวยความสะดวกนักธุรกิจไทยในสาขาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ออสเตรเลีย เช่น ด้านพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านวีซ่าและการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่าง ๆ

  

 

ที่มา :  www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์