หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุม HLBD ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

15 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1045)

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับเอสแคป กำหนดจัดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Shamshad Akhtar เลขาธิการบริหารเอสแคป เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังจากการประชุม HLBD ครั้งที่ 1 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยการประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ รวมถึงภาคีภายนอกของอาเซียน อาทิ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เข้าร่วมการประชุมด้วย
 
ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้
1. กำหนดการ
- 08.30 น. สื่อมวลชนรับบัตรเข้าพื้นที่ ณ จุดลงทะเบียน (Registration) ภายในศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
- 09.00 – 19.30 น. พิธีเปิดการประชุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการบริหารเอสแคป ณ ห้อง Conference Room 4
- 09.30 น. ถ่ายภาพหมู่และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการบริหารเอสแคป ณ บริเวณหน้าห้อง Conference Room 3
- 12.45 – 13.00 น. การแถลงข่าวร่วมโดยนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Kaveh Zahedi รองเลขาธิการบริหารเอสแคป ณ ห้อง Theater ชั้น G
 
2. สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมรายงานข่าวการประชุมข้างต้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/avlIUd50sOQ7YN9N2 พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว (.JPEG) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
3. สื่อมวลชนต้องนำเอกสารมาแสดงตน (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อรับบัตรเข้าพื้นที่ ณ จุดลงทะเบียน (Registration) ภายในศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ในวันที่ 30 มีนาคม เวลา 08.30 น.
 
4. หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 22030 อีเมล mfathai.media@gmail.com
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์