หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ภาคเอกชนผู้นำเข้าระดับโลกตอบรับเชื่อมั่นระบบการแก้ไขปัญหาประมงไอยูยู

14 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1077)

"ทูตวีรชัย” แจงภาคเอกชนผู้นำเข้าระดับโลกตอบรับเชื่อมั่นระบบการแก้ไขปัญหาประมงไอยูยูและแรงงานของไทยเดินถูกทาง ด้านวอลล์มาร์ทยกไทยผู้นำแก้ปัญหาแรงงานในภูมิภาคอาเซียน หนุนช่วยร่วมมือขยายผลประเทศเพื่อนบ้าน
 
นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ เปิดเผยภายหลังการเสวนาผู้นำเข้าอาหารทะเลและสื่อมวลชนในหัวข้อ เส้นทางสู่การประมงที่ยั่งยืนของประเทศไทย หรือ "Thailand’s Path to Sustainable Fisheries” ภายในงานแสดงสินค้า Seafood Expo North America 2018 ซึ่งสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561 ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา ว่า ตามที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย มอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือครั้งนี้ มีผู้ซื้อขายและจำหน่ายอาหารทะเลทั่วโลกสนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้จำนวนมากและได้แสดงความชื่นชมในทิศทางการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายหรือประมงไอยูยูของไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมชี้แจงในครั้งนี้ ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแช่เหยือกแข็งไทยศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella maris) ร่วมชี้แจงสถานการณ์ที่เป็นจริงและถูกต้องของประเทศไทย
 
สำหรับการชี้แจงข้อมูลให้นานาประเทศรู้รับทราบในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการออกมาอธิบายความก้าวหน้าการดำเนินงานของไทยทั้งในเรื่องการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาแรงงาน และการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ซึ่งผู้แทนจากประเทศผู้นำเข้ามีความสนใจและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะผู้นำเข้าสำคัญของสหรัฐฯ คือ วอลล์มาร์ท ที่ชื่นชมไทยในการแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน และยอมรับไทยเป็นผู้นำในการต่อสู้การประมงผิดกฎหมาย แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ เนื่องจากเรามีกฎหมายที่ดี มีระบบจัดการที่ชัดเจน และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเห็นความจำเป็นที่และเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องทำ
 
ด้านนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ได้ชี้แจงถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมงไอยูยูว่า ขณะนี้ถือว่าการจัดระบบต่าง ๆ เสร็จแล้ว 100% มีระบบติดตามเรือวีเอ็มเอส มีศูนย์เฝ้าระวังซึ่งติดต่อประสานงานได้ทั้งหมด มีระบบตรวจสอบย้อนกลับทั้งปลาภายในประเทศ และปลาจากต่างประเทศ หรือการออกกฎหมายต่าง ๆ ไปได้เกือบ 100% แต่การดำเนินการยังเพิ่งเริ่มต้น ความเช้าใจของชาวประมงและผู้ประกอบการทั้งหลายเพิ่งเริ่มต้นที่เราต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงพัฒนาต่อไป แต่ในระยะเวลา 3 ปี ในด้านประมงทั่วโลกต้องถือว่าเราก้าวกระโดดอย่างไกลมาก บางประเทศใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะถึงจุดนี้ได้ แต่เราต้องไปต่อเพราะการบริหารความยั่งยืนมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายด้านมาก ขณะเดียวกัน วันนี้ประเทศไทยก็มีนโยบายใหม่ออกมาจากคณะกรรมการประมงแห่งชาติที่จะมุ่งเป้าหมายให้ไทยเป็นไอยูยูฟรี คือ สัตว์น้ำที่จับในประเทศจะไม่มีการทำประมงผิดกฎหมาย สัตว์น้ำที่นำเข้าก็จะไม่มีมาจากการทำประมงผิดกฎหมาย และสัตว์น้ำที่ส่งออกก็จะไม่มีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์