หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เตรียมเวที WorldSkills Thailand 2018 คัดเยาวชนมีฝีมือสู่ระดับนานาชาติ

14 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1025)

รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแก่เยาวชน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อแข่งขันระดับนานาชาติ รองรับตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาจัดการแข่งขันและพัฒนารูปแบบการแข่งขัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงทักษะฝีมือให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำหรับเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติจะได้รับคัดเลือกไปการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และมีกำหนดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เยาวชนที่เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 375 คน 28 สาขาอาชีพ อาทิ สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC สาขาสีรถยนต์ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการทำงานที่เน้นทักษะฝีมือในทุกกลุ่มอาชีพ จะส่งผลให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญในการใช้กำลังแรงงานฝีมือเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
 
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) จะจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 105 - 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทเยาวชน เหรียญทอง 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5,000 บาท ประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง 60,000 บาท เหรียญเงิน 30,000 บาท เหรียญทองแดง 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์