หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการอีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต

13 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 887)

รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการอีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต ยืนยันการให้สิทธินักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินในพื้นที่อีอีซี เป็นสิทธิเดิมที่นักลงทุนต่างชาติเคยได้รับตามกฎหมายมา ตั้งแต่ปี 2542 แล้ว
 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เป็นหนึ่งนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยที่ส่งเสริมการลงทุนจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยปัจจุบันโครงการแม้มีความคืบหน้าไปมาก มีนักลงทุนแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีข่าวสารความคลาดเคลื่อนที่อาจสร้างความเข้าใจผิดถึงกรณีการให้สิทธินักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินในพื้นที่อีอีซี ที่มีความเข้าใจว่าให้เช่าได้ถึง 99 ปี
 
นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง เพราะตามพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ให้สิทธิการเช่าที่ดินไม่ได้แตกต่างไปจากสิทธิตามพระราชบัญญัติการเช่าดินเพื่อการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมตามที่นักลงทุนเคยได้รับมาตั้งแต่ปี 2542 แล้วได้กำหนดให้เช่าที่ดินได้ไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีกครั้งไม่เกิน 49 ปี ไม่ใช่เป็นการให้สิทธิเช่า 99 ปีทันที รวมถึงก่อนเริ่มจัดทำพระราชบัญญัติอีอีซี ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและจัดสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลและนำมาประมวลผล ซึ่งไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
 
"เราจะต้องพิจารณาว่า เป็นโครงการอะไร ประโยชน์ที่ประเทศได้ แล้วที่เราจะต้องจ่ายนั้นแค่ไหน แล้วเอามาบวกลบกันว่าอันไหนมากกว่า ในส่วนของที่ดินเราให้สิทธิประโยชน์แค่ไหน คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ส่วนระยะเวลาการเช่าที่ดิน สเต็ปแรกอยู่ที่ว่า จะตกลงเช่ากี่ปี ซึ่งเราไม่ได้ให้เลยทันที 50 ปี บางรายเขาอาจแค่อยากเช่าระยะไม่ยาวมากนัก ขึ้นอยู่กับตัวนักลงทุนและตัวโครงการเอง ส่วนกรณีที่นักลงทุนรายแรกตกลงทำสัญญาเช่าที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 50 ปี บังเอิญมีคนมาซื้อกิจการต่อจากนักลงทุนรายเดิมในปีที่ 30 สัญญาเช่าที่ดินก็จะถูกยกเลิก เพราะเรายึดการทำสัญญาฉบับแรกกับนักลงทุนรายแรกเท่านั้น”
 
สำหรับกำหนดสัญญาเช่าที่ดินครั้งแรกจะไม่เกิน 50 ปี และขยายได้ตามความตกลงอีกไม่เกิน 49 ปี ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถึงความคุ้มค่า แต่การต่ออายุการเช่าที่ดินนั้นไม่ใช่การต่อโดยอัตโนมัติ เพราะทุกโครงการจะต้องผ่านการทบทวนและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการบริหารอีอีซีกำหนด อาทิ จำนวนเงินลงทุน การจ้างงาน ประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ฯลฯ ขณะที่คุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินในโครงการอีอีซีตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่า จะต้องเป็นนักลงทุนที่มีแผนการลงทุนชัดเจน/ต้องเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ/และมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศต้องการภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันได้ รวมถึงผู้ที่เข้ามาลงทุนจะต้องเป็นนิติบุคคล ต้องเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเช่าเพื่ออยู่อาศัยไม่ได้ และถือจำนวนที่ดินได้ไม่เกินที่กฎหมายส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมกำหนด ถ้าหากไม่ได้ประกอบกิจการ 3 ปี จะต้องขายสิทธิที่ดินภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ก็เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในโครงการอีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์