หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวการประชุมสุดยอดผู้นำฯ ลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6

12 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 965)

ตามที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 (The 6th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้

 
1. การลงทะเบียน

1.1 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงที่ https://gmsclvsummits.mofa.gov.vn ภายใต้หัวข้อ Media Registration ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 มีนาคม 2561
1.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(1) รูปถ่ายดิจิทัล
(2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน และ
(3) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการหรือกรรมการบริหาร (Letter of Assignment) ซึ่งจะต้องดำเนินการอัพโหลดระหว่างการลงทะเบียนออนไลน์
1.3 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่
Press and Information Department กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โทร +84 24 3799 2259/3799/3103 โทรสาร +84 24 3823 4137
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pid.mofa@gmail.com
 
2. การตรวจลงตรา

2.1 สื่อมวลชนสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย
2.2 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตราได้ที่
Foreign Press Center กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ttbc.mfa@mofa.gov.vn
หรือที่ Mr. Dan Anh Tuan โทร +84 166 666 8866
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dananhtuan.mofa@gmail.com และ ttbc.mfa@mofa.gov.vn
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์