หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ส่งเสริมเอสเอ็มอี สนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วน

8 มีนาคม 2018

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกิจ กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน และการสร้างวิสาหกิจชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ ควรเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย
 
หากมีโครงการใดที่จะขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ SME ขอให้นำมาประกอบการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการส่งเสริมด้วย ไม่เช่นนั้นเป้าหมายจะไม่ครบถ้วน พร้อมขอให้จัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องใช้งานตามภารกิจ โดยขอให้ปรับแนวทางให้ตรงกับเป้าหมายในพื้นที่ทั้งหมด 76 จังหวัด รวมทั้งให้ตรงความต้องการ ต้องปรับให้ทันเวลาในปี 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วน
 
ขณะที่ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่าหลังจากบอร์ดได้อนุมัติงบประมาณปี 2561 จำนวน 1,219 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นของ สสว. 212 ล้านบาท
 
ดังนั้น ในปีนี้จึงจะจัดสรรงบประมาณที่ได้มาพัฒนาเอสเอ็มอีในอนาคต ไปสู่ 4.0 โดยจะมีการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มในการเริ่มต้นธุรกิจ ต้องไปไกลสู่สากล พร้อมสร้างผู้ประกอบการและความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถดำเนินกิจการและเติบโตได้
 
โดยเฉพาะการสร้างที่ปรึกษา ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ รวบรวม สร้าง และเพิ่มเติมคุณสมบัติ ที่เป็นประโยชน์ในการเดินหน้าไปสู่เอสเอ็มอี สร้างระบบมาตรฐานของเอสเอ็มอีในเรื่องการเงิน และมาตรฐานของสินค้า
 
นอกจากนี้ จะมีการยกระดับ พัฒนาผู้ประกอบการฐานราก สร้างสุดยอดเอสเอ็มอีของแต่ละจังหวัด สร้างเส้นทางการค้าออนไลน์ขยายตลาด ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายด้วย
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์