หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อียู ย้ำ มั่นใจพร้อมขยายธุรกิจและการลงทุนต่อในอาเซียน

6 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1235)

รมช.พาณิชย์ เผยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อียู เน้นย้ำการส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองภูมิภาค และการประชุมร่วมกับสภาธุรกิจอาเซียน-อียู เผยผลสำรวจนักธุรกิจอียูกว่า 94% เชื่อมั่นในเศรษฐกิจอาเซียน และพร้อมขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาคต่อไป
 
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (นางซิซีเลีย มาล์มสตรอร์ม) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ว่า อาเซียนและอียูให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองภูมิภาคและได้ติดตามความคืบหน้าการมอบหมายให้คณะทำงานร่วมอาเซียน-อียู ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ไปจัดทำกรอบความคาดหวังการรื้อฟื้นการเจรจา FTA อาเซียน-อียู ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายตั้งความคาดหวังจากการเจรจาไว้ต่างกันอยู่และมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจระหว่างกัน จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานร่วมอาเซียน-อียู หารือกันต่อไปเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และจัดทำกรอบความคาดหวังการรื้อฟื้น FTA โดยให้รายงานผลต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าครั้งต่อไปที่กำหนดจัดขึ้นในปี 2562 ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการด้านการค้าและการลงทุนที่อียูสนับสนุนด้านการเงินและวิชาการ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงปี 2560 - 2561 เช่น การจัดทำระบบข้อมูลสถิติเพื่อติดตามพัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน การจัดทำระบบออนไลน์เพื่อให้นักธุรกิจใช้เป็นช่องทางแจ้งปัญหามาตรการทางการค้าของอาเซียน เป็นต้น ซึ่งคืบหน้าด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย
 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและอียูได้พบกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยสภาหอการค้าของยุโรปที่ทำธุรกิจในอาเซียนและบริษัทยุโรปกว่า 17,000 บริษัท โดยภาคเอกชนได้นำเสนอผลการสำรวจความเห็นนักธุรกิจยุโรปกว่า 300 บริษัทที่ประกอบธุรกิจในอาเซียน ซึ่งพบว่าร้อยละ 86 มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีข้างหน้า และร้อยละ 94 มั่นใจที่จะขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุนในอาเซียนต่อไป
 
นอกจากนี้ ร้อยละ 94 ของผู้ตอบแบบสำรวจสนับสนุนให้อาเซียน-อียู กลับมาเจรจา FTA กันต่อโดยเร็ว โดย EU-ABC มีข้อเสนอแนะให้อาเซียน 3 เรื่อง คือ
1) ผลักดันการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่อไป เพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านกายภาพและด้านการเงิน และ
3) พัฒนากำลังแรงงานจากการใช้แรง "workforce” สู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ "thinkforce” เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันอียูเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ในอาเซียน โดยในปี 2559 มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในอาเซียนประมาณ 26.3 พันล้านเหรียญยูโร และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียน โดยมีมูลค่าการค้าสองฝ่าย 226.8พันล้านเหรียญยูโร ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากปี 2559 ในขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับ 3 ของอียู
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์