หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-สหประชาชาติ ย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการทุจริต

5 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 940)

นายยูริ เฟโดทอฟ (Mr. Yuri Fedotov) ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ(UNODC) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้ (5 มีนาคม 2561) เวลา 13.15 น.
 
รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบผู้อำนวยการบริหาร UNODC และเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่ปลอดภัย (High Level Conference on Sustainable Development, Crime Prevention and Safe Societies) ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ในปี 2573 ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันการดำเนินงานตามคำมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบ ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมที่ UNODC เห็นถึงความมุ่งมั่นและพระปรีชาสามารถของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเชิญให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
นอกจากนี้ผู้อำนวยการ UNODC ขอบคุณที่ไทยสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตในพื้นที่ที่ปลูกพืชเสพติด โดยนำศาสตร์พระราชาเข้ามาใช้ ตามที่พระองค์เจ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด หรือที่เรียกว่า "แนวทางการพัฒนาทางเลือก” (Alternative Development) ซึ่งผู้อำนวยการ UNODC ได้เห็นพร้องที่จะสนับสนุนแนวทางดังกล่าว
 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ "Safe Mekong” ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโครงการปฏิบัติการสืบสวนร่วมต่อต้านเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามลุ่มแม่น้ำโขง รวมกัน ได้แก่ เวียดนาม ลาว ไทย กัมพูชา เมียนมา และจีน รวมทั้งมุ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจาก UNODC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยผ่านทางด้าน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงยุติธรรม
 
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ UNODC ชื่นชมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวว่า ไทยได้ใช้มาตรการและกฎหมายในการแก้ไขปัญหา อาทิ ไทยได้ประกาศให้ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และทุกภาคส่วน
 
ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะสนับสนุนในความร่วมมือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะช่วยกันในการหามาตรการเพื่อยุติปัญหาดังกล่าว
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์