หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เตรียมขึ้นทะเบียน GI

5 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1959)

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วมีลักษณะเด่น คือ เป็นมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์เตี้ย มีผลทรงกลม ก้นผลเป็นพู 3 พู ชัดเจน ผิวเปลือกมีสีเขียว น้ำของมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วมีรสชาติหวาน ค่าความหวานในช่วง 6 - 7.5 บริกซ์ กลิ่นของน้ำมีความหอมคล้ายกลิ่นใบเตย มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเกิดจากการพัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้นำมาปลูกในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว และขยายสู่อำเภอเมืองจนถึงปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ได้รับอิทธิพลด้านความชื้นในบรรยากาศสม่ำเสมอ ทำให้เจริญเติบโตได้ดี
 
โดย ปี 2560 มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วได้รับเลือกจากจังหวัดเป็นตัวแทนขอขึ้นทะเบียน GI ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ไทยในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดสินค้า GI ไทยในต่างประเทศ
 
ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จะสามารถช่วยรักษาคุณภาพ มาตรฐานให้มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วคงเอกลักษณ์ เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน จากอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ซึ่งส่งผลให้เกิดความเด่นชัดในเรื่องของรสชาติ ความหอมหวานของมะพร้าวน้ำหอมอำเภอบ้านแพ้ว ทำให้เกษตรกรที่นี่ภาคภูมิใจ และจะคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพเช่นนี้ต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์