หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการเยือนอิตาลีของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1079)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561 หลังการเยือนประเทศไทยของนายอัลเจลิโน อัลฟาโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 การแลกเปลี่ยนการเยือนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายฉลอง 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้
 
การหารือมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในการรื้อฟื้นและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับ และได้ติดตามผลการหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันตามที่ได้หารือกันไว้ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อิตาลีเห็นชอบกับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการรื้อฟื้นกลไกคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission - JC) ในระดับรัฐมนตรี และการจัดตั้งคณะทำงานด้านอุตสาหกรรมหนัก smart city และ creative industry ภายใต้ความตกลงพื้นฐานว่าด้วยความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner) และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน
 
ในการนี้ ประเทศไทยได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultation ไทย-สาธารณรัฐอิตาลี ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการไปสู่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมต่อไป อิตาลีได้แสดงความสนใจในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ทั้งสองฝ่ายจึงได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการจัดคณะ EEC roadshow ไปอิตาลี การจัดเสวนาเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในไทย และการจัดคณะนักธุรกิจสาธารณรัฐอิตาลีมาเยือนไทย เพื่อสำรวจโอกาสด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ EEC ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้การสนับสนุนสภาธุรกิจไทย-สาธารณรัฐอิตาลี (Thai-Italy Business Forum) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของการลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัลในห้างสรรพสินค้า La Rinascente ในสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอิตาลีแล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ชาวอิตาลีด้วย
 
ในส่วนของประเด็นระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป พันธกิจของไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายอิตาลีได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์กับอาเซียน ฝ่ายไทยได้สนับสนุนความสนใจของอิตาลี และเสนอให้ฝ่ายอิตาลีพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา- แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekhong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) ซึ่งก็เป็นสมาชิกอาเซียนที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค และกำลังจัดทำ ACMECS Master Plan ระหว่างกัน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์