หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ สิงคโปร์

1 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 2331)

ตามที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (32nd ASEAN Summit and Related Meetings) ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้
1. การลงทะเบียน
1.1 ทางการสิงคโปร์เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
1.2 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงได้ที่ http://www.asean2018.sg
1.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(1) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร
(2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน
(3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน 3 เดือน
(4) รูปถ่ายดิจิทัล (400 x 514 pixel พื้นหลังสีขาว ขนาดไม่เกิน 256 kb) และ
(5) รายชื่ออุปกรณ์ (หากมี)
 
2. การตรวจลงตรา ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถพำนักอยู่ในสิงคโปร์ได้ 30 วัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และพำนักได้ 90 วัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่อีเมล์ media@asean2018.sg
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์