หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทูตญี่ปุ่น เข้าพบ รมว.แรงงาน หารือส่งเสริมแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงาน

1 มีนาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1086)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจัดทำบันทึกความร่วมมือโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Technical Intern Training Program: MOC) และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวถึงการหารือกับนายชิโระ ว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการดำเนินโครงการด้านแรงงานต่าง ๆ ที่มีร่วมกันมายาวนาน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี การดูแลคนพิการและการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แรงงานไทยนิยมเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองที่ดี มีประเพณีวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นกว่า 1,900 แห่งที่อยู่ในประเทศไทย มีการจ้างแรงงานไทยกว่า 500,000 คน อีกด้วย
 
พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on the Technical Intern Training Program: MOC) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติและการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับแรงงานไทยและฝ่ายประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์