หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมไทย-ฮ่องกง

28 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1102)

(27ก.พ.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Home Affairs Bureau of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China)
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
 
1. ภาคีจะส่งเสริมการพัฒนาของความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
2. ภาคีจะพยายามพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกันและจะพยายามส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ อาทิ ศิลปะการแสดงวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์ พิพิธภัณฑ์ และมรดกทางประวัติศาสตร์ วรรณกรรม สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ
3. ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะ
4. ภาคีจะพยายามกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
5. กิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินการภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ขึ้นอยู่กับกำลังทุนและทรัพยากรที่ภาคีมี ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามจัดหาทรัพยากรให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์