หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การจดทะเบียนสินค้าจีไอในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

28 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1248)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (27 ก.พ.61) มีมติเห็นชอบสนับสนุนการจดทะเบียนสินค้าจีไอในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
 
พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนจดทะเบียนสินค้าจีไอในต่างประเทศพร้อมจัดทำหนังสือรูปแบบ GI Thailand 2560 รวบรวมสินค้าทั้งหมด 79 รายการ โดยส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนสินค้า GI ใน 10 ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป เวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งต่อไปจะส่งเสริมให้จดทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก 3 ประเทศ สินค้า 6 ประเภท คือ จีน จดทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวาน เพชรบูรณ์ ส้มโอทับทิมสยาม ปากพนัง กัมพูชา จดทะเบียน กาแฟดอยตุง และเวียดนาม จดทะเบียนมะขามหวานเพชรบูรณ์และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของลำพูน
 
ทั้งนี้ ตลาดสินค้า GI สร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกว่า 350 ราย สร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งตลาดสินค้า GI ของไทยปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 3,700 ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สร้างเป้าหมายการดำเนินงานให้มูลค่าสินค้า GI ของไทยเพิ่มมากขึ้น ต้องสร้างแรงจูงใจให้มีคนเข้ามาจดทะเบียนทะเบียนสินค้า GI ของแต่ละชุมชน อาจจะเป็นการจัดสัปดาห์ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในพื้นที่ต่าง ๆ และจากการลงพื้นที่พบประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ก็พบว่า แต่ละชุมชนมีศักยภาพที่จะนำสินค้าในชุมชนมาขึ้นทะเบียนได้หลายประเภท โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร จึงขอให้คณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยและโครงการไทยนิยมไปสำรวจว่าแต่ละชุมชนมีศักยภาพด้านใดในสินค้าประเภทใดบ้าง
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์