หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

28 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 2069)

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้แนวคิดมาจากองค์การ "WorldSkills” หรือเรียกว่า "การแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ” ซึ่ง กพร. ได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) จะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 และพิธีปิดในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 105-107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมด 28 สาขา มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 364 คน การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงทักษะฝีมือให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองทัดเทียมมาตรฐานสากล ตามแผนพัฒนากำลังคน 20 ปีของรัฐบาล
 
ทั้งนี้ เยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้จะได้รับคัดเลือกไปการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 จะมีแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยมีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศเข้าแข่งขัน ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการการสาธิตทักษะฝีมือโดยผู้ที่เคยผ่านการแข่งขันในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน จึงเชิญชวนเยาวชนไทยและประชาชนร่วมเชียร์เยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านทักษะฝีมือช่างและเป็นการอัพเดทเทคโนโลยีด้านช่างที่ทันสมัย รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจก่อนเข้าศึกษาต่อ หรือก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานแล้ว ยังเป็นกำลังแรงงานสำคัญให้มีพลังใจและศักยภาพสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์