หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเยือนภูมิภาคยุโรปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

28 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1254)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเยือนภูมิภาคยุโรป ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 โดยจะเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อกล่าวถ้อยแถลงของไทยในการยืนยันเจตนารมณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และจะเยือนสาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการเยือนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแบบทวิภาคีเป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากมีการปรับข้อมติของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
ในการเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิตาลีในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับนายอัลเจลีโน อัลฟาโน (Angelino Alfano) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี เพื่อติดตามและผลักดันผลจากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับการรื้อฟื้นกลไก Joint Committee ในระดับรัฐมนตรี และการจัดตั้งคณะทำงานภายใต้กลไกดังกล่าว การเพิ่มพูนความร่วมมือทางการเมือง การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้าน SMEs
 
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจะเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2561 โดยจะพบกับนายดิดิเยร์ เรนเดอส์ (Didier Reynders) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรป เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคี อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การฉลอง 150 ปี ครบรอบสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ระหว่างไทยกับเบลเยียม ความร่วมมือไตรภาคีในแอฟริกา รวมถึงจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองประเทศ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป
 
นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรป ได้แก่ นายเนเว็น มิมิช่า (Neven Mimica) กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา และนายเคอเมนู เวลลา (Karmenu Vella) กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเลและประมงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – สหภาพยุโรป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะใช้โอกาสดังกล่าวหารือและติดตามประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ความมุ่งมั่นในการปฏิรูปภาคประมงและพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย ตลอดจนพัฒนาการทางการเมืองของไทยและในภูมิภาค
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์