หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรี RCEP

27 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1341)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อร่วมหารือเป้าหมายของการดำเนินงานของอาเซียนให้สำเร็จภายในปีนี้ และติดตามความคืบหน้าของการเจรจา RCEP รวมทั้งการรื้อฟื้นการเจรจา FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป
 
การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ เช่น
- การพิจารณารับรองประเด็นที่สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนปี 2561 เสนอให้เป็นผลสำเร็จการดำเนินงานของอาเซียนในปี 2561
- การติดตามและเร่งรัดการดำเนินการตาม AEC Blueprint ของอาเซียน
- การเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรี RCEP
- การพบหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (นางเซซิเลีย มาลสตอร์ม) เพื่อหารือความคืบหน้าเรื่องการรื้อฟื้นการเจรจา FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป ที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2552 และ
- การพบกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อการดำเนินงานของอาเซียน เป็นต้น
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จในปี 2561 เช่น การหาข้อสรุปความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกอาเซียน ที่เริ่มเจรจาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification) การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ใช้งานได้จริงระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จากปัจจุบันเชื่อมโยงกันแค่ 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม และการสรุปผลการเจรจาและลงนามความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ATISA) ให้เสร็จในปีนี้ เป็นต้น
 
นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี RCEP ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 และเนื่องจากการเจรจา RCEP มีความเข้มข้นมากขึ้นและถูกเร่งรัดให้พยายามหาข้อสรุปจากที่ประชุมผู้นำ RCEP เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากโดยจะติดตามความคืบหน้าการเจรจา เร่งรัดและมอบนโยบายในประเด็นคงค้างสำคัญที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ โดยเฉพาะเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้าและบริการ นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดพบหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 และจะพบหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
 
ปัจจุบัน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2560 มีมูลค่า 101,158 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออก 59,664 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 41,494 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกขยายตัว 8.9% และการนำเข้าขยายตัว 13.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์