หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โครงการโครงข่ายทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

26 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1550)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) มีประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อาเซียนถือว่ากลุ่มประเทศที่มีพลังในด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมีพื้นที่ราว 4,479,210 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรกว่า 630 ล้านคน ทำให้จีดีพีของอาเซียนรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
หลังจากการเปิดประตูเข้าสู่อาเซียนของประเทศสมาชิก ทำให้เกิดการหมุนเวียนและการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน การขนส่งต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อให้เกิดศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนส่งทางรถไฟและการค้าระหว่างอาเซียนและจีน ทำให้การคมนาคมขนส่งทางรถไฟจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงขนานใหญ่ เพื่อรองรับการค้าที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โครงการโครงข่ายทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งใน 7 เส้นทางการคมนาคมตามแผน Belt and Road ของจีน ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการก่อสร้างทางรถไฟที่มีความยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร จากมณฑลยูนนานของจีน ผ่านลาว กัมพูชา ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงเส้นทางรถไฟสายย่อยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งสินค้าโภคภัณฑ์และอุตสาหกรรมของอาเซียนกับท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในภูมิภาค โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากการพัฒนาระบบขนส่งภายในภูมิภาคและการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการในอาเซียนจะสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือได้รวดเร็ว และช่วยให้การสัญจรไปมาระหว่างประเทศมีความสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น
 
สำหรับประเทศไทย รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งเส้นทางรถไฟ โดยในเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณ 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ความยาว 252 กิโลเมตร เพื่อรับมือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศสมาชิกในอาเซียนที่วางแผนจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เช่น ประเทศมาเลเซียเตรียมจะใช้งบประมาณ 75 พันล้านในการปรับปรุงทางรถไฟ และอีก 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการรถไฟทางคู่ โดยจะเป็นการพัฒนาระบบรางความยาว 197 กิโลเมตร เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลเซียไปยังกัวลาลัมเปอร์ให้เหลือเพียง 3.5 ชั่วโมง จากเดิม 6 ชั่วโมง นอกจากนั้น รัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ร่วมมือกันก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์ ความยาว 350 กิโลเมตร มูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้การเดินทางไปมาระหว่างเมืองใช้เวลาเพียงแค่ 90 นาที โดยโครงการนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 2569
 
จะเห็นได้ว่า โครงข่ายทางรถไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่ประเทศสมาชิกในอาเซียนได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนและเร่งพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศตน เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวและเป็นส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของประเทศสมาชิกและประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์