หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.กต.มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

25 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1331)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเยือนนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37 (37th Session of the Human Rights Council) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561โดยมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC สมัยที่ 37 และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงในโอกาสครบรอบ 70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเกี่ยวกับสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานทั้งในไทยและภูมิภาค รวมทั้งติดตามและผลักดันความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของไทยในมิตินี้ต่อไป

การเข้าร่วมการประชุม HRC สมัยที่ 37 ครั้งนี้ เป็นโอกาสที่สำคัญของไทยอีกครั้งหนึ่งในการยืนยันเจตนารมณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ และจะใช้โอกาสนี้เน้นย้ำพัฒนาการเชิงบวกของไทยในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ การประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับปี 2561 – 2562 การตอบรับคำขอเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ ๆ เช่น การดูแลกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ปี 2561 ยังเป็นปีแห่งการครบรอบ 70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน 48 ประเทศแรกที่ร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าวด้วย

อนึ่ง HRC มีหน้าที่ติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลก หยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น สร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถสำหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ

 

 

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์