หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8

23 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1225)

วันนี้ (23 ก.พ.61) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ 8 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย
 
การประชุมนี้เป็นเวทีหารือเฉพาะของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เนื้อหาหลักของการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการสร้างความเชื่อมโยงในพื้นที่อนุภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ให้การต้อนรับผู้นำที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในไทย เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากผู้นำประเทศสมาชิกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์