หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย – สปป.ลาว มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันต่อไป

22 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1025)

วันนี้ (22 ก.พ.61) พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำ ดร. บุนทอง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรีและประธานองค์การตรวจตรารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (SIAA) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทย – สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตลอดมา ซึ่งช่วยให้การทำงานระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันเข้มแข็งตลอดระยะเวลา 67 ปี ที่มีพัฒนาการอย่างเป็นระบบเรื่อยมา โดยหวังว่าทั้งสองประเทศจะสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่นี้ต่อไป

ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างรอบด้าน และมี ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทยที่ร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนี้กับ SIAA อย่างแข็งขันเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองหน่วยงานจะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันทุกระดับ ทั้งทวิภาคี พหุภาคี และอาเซียน เพื่อต่อยอดไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองหน่วยงานเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความประทับใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความใกล้ชิดและความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้ไทยและ สปป.ลาว เติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน (Stronger Together) และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Left No One Behind) ซึ่งเป็นหลักคิดสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์