หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชากับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน

22 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1418)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 Mr. Long Visalo (ลง วิซาโล) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาว่าการกลาโหม

นาย ลง วิซาโล กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงการเร่งรัดสานความร่วมมือจากผลการเยือนกัมพูชา ของนายกรัฐมนตรี และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (ICR) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งเรื่องความร่วมมือทางทหาร การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม่ทำลายป่า ความร่วมมือด้านแรงงาน การยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือและผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกัน
 
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิการแรงงานกัมพูชา และลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งจะร่วมกันผลักดันกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและทำเอกสารเดินทางให้แล้วเสร็จ ตามข้อตกลงร่วมกันภายในมิถุนายน 2561 สำหรับความร่วมมือกันยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร ในพื้นที่จังหวัดที่มีชายแดนติดกัน ทั้งจังหวัดสระแก้ว-บันเตียเมียนเจย สระแก้ว-พระตะบอง อุบลราชธานี-พระวิหาร บุรีรัมย์-อุดรเมียนเจย ตราด-โพธิ์สัต จะร่วมกันเร่งดำเนินการในแต่ละพื้นที่เพื่อทยอยยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่ที่มีความพร้อมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับพื้นที่ของทั้งสองประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์