หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ณ กรุงพนมเปญ

20 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1628)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 คู่ขนานไปกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุม JTC เป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการค้าที่ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ เพื่อเดินหน้าให้ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเติบโตไปพร้อมกัน รวมทั้งสอดรับกับนโยบายการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า
 
การเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งนี้ไทยและกัมพูชามีแผนจะลงนามในยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น เพิ่มมูลค่าการค้าขึ้นเป็น 3 เท่า หรือ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 จัดตั้งกลไกคณะกรรมการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย-กัมพูชา เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนกัมพูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประมาณ 34 ราย ครอบคลุมประเภทธุรกิจ เช่น เครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม กาแฟสำเร็จรูป และบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น
 
ปัจจุบัน กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 21 ของไทยในโลก การค้าของไทยกับกัมพูชา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 4,992.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 การค้ารวมไทย-กัมพูชา มีมูลค่า 5,269.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ผักและผลไม้ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี สินแร่โลหะ ลวดและสายเคเบิล และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในปี 2560 การค้าชายแดนมีมูลค่าประมาณ 3,982 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสัดส่วนการค้าไทย-กัมพูชา ร้อยละ 59.98 ของการค้ารวม แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 3,234 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 748 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์