หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
จ.หนองคาย ตรวจเข้มป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

20 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1167)

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ในแต่ละปีมีผู้ที่ผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงถือเป็นหน้าด่านสำคัญในการป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยได้มีการคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ
 
จากความเข้มงวดในการดำเนินการ ทำให้ในแต่ละปีมีการปฏิเสธการเข้าเมืองเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนแรงงาน สปป.ลาว ที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง
 
จากการดำเนินการที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย จะต้องน้อยลงและหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์