หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007

19 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1143)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า
 
ทอท. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมป้องกัน การปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ทอท. จึงได้จัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001 : 2007) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีรูปแบบเดียวกัน
 
ซึ่งระบบการจัดการดังกล่าว ดำเนินการตรวจประเมินโดยบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited และออกใบรับรองมีอายุครั้งละ 3 ปี โดยในปี 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองผ่านการรับรองตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 เป็นครั้งแรก
 
ขณะที่ สำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผ่านการรับรองระบบเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้รับใบรับรองครั้งแรกในปี 2557 - 2559 สำหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับใบรับรองดังกล่าวในปี 2559 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาสถานภาพเป็นปีที่ 2
 
ขณะที่กรมท่าอากาศยาน เตรียมขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รองรับการเป็นศูนย์กลางการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปัจจุบันถือเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระยะทาง 50 กิโลเมตร เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
 
โดยที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารทำให้เกิดความเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีเที่ยวบินเชื่อมสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา-ภูเก็ต-หาดใหญ่-เชียงใหม่ สามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 747 ได้พัฒนาระบบควบคุมการบินเพื่อเพิ่มจำนวนเครื่องบินขึ้น-ลง มีการปรับปรุงและก่อสร้างลานจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย และภายในสนามบินให้เป็นมาตรฐานการบินสากล ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีมีสินค้าเข้า-ออกถึงปีละ 4,000 ตัน นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์