หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

16 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1686)

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับสำนักงานส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
 
เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
นอกจากนี้ ส.อ.ท. ได้มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีการปรับตัวให้เกิดการใช้งานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจให้มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่การได้เปรียบทางการค้า และสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการของไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการร่วมมือกันในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำไปสู่หลายโครงการที่น่าสนใจในอนาคต ที่นอกจากจะสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วยังสร้างระบบที่ได้มาตรฐานให้แก่ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลในการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์