หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เตรียมสำรวจความต้องการแรงงานในพื้นที่อีอีซี

15 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1543)

"จรินทร์”ปลัดแรงงาน กำชับแรงงานจังหวัดกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำรวจข้อมูลความต้องการด้านแรงงานนำร่องในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใช้กลไกอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
 
"จรินทร์”ปลัดแรงงาน กำชับแรงงานจังหวัดกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำรวจข้อมูลความต้องการด้านแรงงานนำร่องในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้กลไกอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน
 
นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ว่า จากการที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสนองตอบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีความต้องการแรงงานในแต่ละประเภทกิจการเป็นจำนวนมาก
 
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยใช้กลไกของอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ทุกตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานแบบประชารัฐเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนไทยประจำปี 2561
 
นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการใช้แรงงานของสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูลในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับประเทศที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 
โดยดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 มีนาคม 2561 ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานประกอบการและ อสร.ในพื้นที่ จากนั้น อสร.ดำเนินการสำรวจร่วมกับสถานประกอบการ และทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานจะบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการหางานให้คนไทยทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป
 
"อาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงานทั่วประเทศเกือบ 2 หมื่นคน จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการประสานและนำภารกิจของกระทรวง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายสุด
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์