หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน - ออสเตรเลีย ประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาเซียน

14 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1386)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับออสเตรเลียด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในหัวข้อ "ASEAN-Australia Cybersecurity Workshop : Strengthening Legal Implementation in Tackling Cybersecurity Challenges in the Region”
 
โดยกระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้น สำหรับการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลีย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียเกี่ยวกับกลไกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับกลไกกำกับดูแลด้านไซเบอร์ และปฏิบัติการรับมือกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาค โดยจำลองสถานการณ์วิกฤติด้านไซเบอร์ในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และนำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มาปรับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันการณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์