หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เมียนมาออกประกาศแนวทางการนำเข้ารถยนต์ทั้งที่ผลิตใหม่และมือสอง

14 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1006)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ออกประกาศแนวทางการนำเข้ายานยนต์ (Motor Vehicle) ที่ผลิตใหม่และมือสองที่นำเข้าผ่านด่านชายแดนไทยและจีน และทางทะเล เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2560 ว่า ในช่วงก่อนหน้านี้เมียนมาได้อนุญาตให้นำเข้ายานยนต์ผ่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่พบปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรและกฎระเบียบของยานยนต์ที่นำเข้าจากประเทศที่สามขนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านไปสู่เมียนมาโดยผ่านช่องทางการค้าชายแดนที่ไม่เป็นทางการ และประสบปัญหาการลักลอบนำเข้ายานยนต์ผิดกฎหมายซึ่งนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย
 
กระทรวงพาณิชย์เมียนมาจึงได้ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องมาตรการนำเข้ายานยนต์ ดังนี้
(1) ยานยนต์ใหม่ที่ผลิตในจีนหรือไทยจะต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Country Origin Certificate: CO) ประกอบการขออนุญาตนำเข้า
(2) การนำเข้ายานยนต์มือสองที่ผ่านการปรับสภาพจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก (Export Certificate) ประกอบการขออนุญาตนำเข้า
(3) ยานยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในจีนหรือไทย แต่นำเข้าจากประเทศที่สามโดยผ่านไทยหรือจีน จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า
 
นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ออกประกาศประเภทยานยนต์ รุ่นและปีที่ผลิตของยานยนต์ที่ผลิตในไทยและจีนที่สามารถนำเข้าเมียนมาได้อย่างถูกต้องผ่านด่านชายแดนแล้ว และอนุญาตให้นำเข้ายานยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศที่พรมแดนติดกับเมียนมาผ่านทางทะเลเท่านั้น ปัจจุบัน เมียนมามีรถยนต์ 3.8 แสนคัน โดยร้อยละ 90 เป็นรถยนต์มือสองที่นำเข้าจากญี่ปุ่นและมีการใช้งานมากกว่า 5 ปี และนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากไทยและจีน โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากไทย เนื่องจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าไทย นอกจากนี้ เมียนมามีการนำเข้ายานยนต์มือสองประเภทอื่นจากญี่ปุ่นผ่านไทยทั้งรถบัส รถบรรทุกหนักทุกชนิด รถเกษตรกรรม รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ และอนุญาตให้มีการนำเข้ารถยนต์ใหม่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเปิดโชว์รูมรถยนต์ในเมืองเศรษฐกิจใหญ่ คือ เมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ทั้งนี้ ตลาดยานยนต์ในเมียนมามีลู่ทางสดใส เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น
 
ปี 2560 เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 19 ของไทยในโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับเมียนมา มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 7,406 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในปี 2560 การค้าระหว่างไทยกับเมียนมา มีมูลค่า 6,784.33 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกของไทยไปเมียนมา 4,308.79 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าของไทยจากเมียนมา 2,475.44 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปเมียนมา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญจากเมียนมา ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์