หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ไทย-สหรัฐอเมริกา 29 ประเทศเข้าร่วม

13 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1097)

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกลิน ที เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกที่จัดขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้นับเป็นครั้งที่ 37 ที่มีความสำคัญในทางการทหารระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง มุ่งไปสู่การเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
 
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ปีนี้มีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีประเทศจีนและอินเดีย เข้าร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังมีประเทศในโครงการฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ จำนวน 10 ประเทศ และประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก จำนวน 10 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกรวม 11,075 นาย
 
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ทางทหารของทุกประเทศแน่นแฟ้น ไม่มีปัญหา ส่วนกรณีที่เชิญประเทศเมียนมามาเป็นผู้สังเกตการณ์พิเศษในพิธีเปิดนั้น ยืนยันว่า ไม่ถือเป็นการลดบทบาทของเมียนมา แต่เป็นการเชิญมาในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยเท่านั้น ด้านพลโทลอเร้นท์ ดี.นิโคลสัน ผู้บัญชาการกองกำลังภาคโพ้นทะเล นาวิกโยธินที่ 3 เปิดเผยว่า การฝึกครั้งนี้เป็นไปเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ 200 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์