หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประกาศวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนเริ่มขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

13 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 923)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อประกาศ "วาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงานถึงจุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการสำหรับการประกาศวาระแห่งชาติ คือ การส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 ให้ขับเคลื่อน ไปด้วยความก้าวหน้าและรวดเร็ว นำประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิทธิมนุษยชน
 
ขณะที่รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ผ่านทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ร่วมมือกันของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเป็นการเพิ่มศักยภาพ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเป็นการวางรากฐาน
 
ประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฉบับที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง 2566 โดยมีทิศทางวาระแห่งชาติ ภายใต้กลยุทธ์ ถอดรหัสวาระแห่งชาติ 4 3 2 1 = Gold คือกุญแจสู่สังคมสันติสุข ซึ่งการประกาศวาระแห่งชาติ ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ คือระดับประเทศทำให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้า ในระดับสากล ระดับสังคมทำให้เห็นความสำคัญของการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และในระดับประชาชน ทำให้เกิดการรับรู้และตระหนักในสิทธิหน้าที่ ในการไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น ทำให้สังคมมีความมั่นคงมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 
ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในขณะที่ ก่อนเริ่มพิธีเปิดงานฯ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์