หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาว กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง ติดตามป้องกันภัยข้ามชาติ ขยายผลคุมทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

13 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1106)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครเวียงจันทน์ ตามคำเชิญของรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน และได้เข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ ทองลุน สีลุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยหารือร่วมกันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีพัฒนาการแน่นแฟ้นและเกื้อกูลกันมากขึ้น ทั้งด้านพลังงาน การคมนาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการทหารโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ต้องรับมือกับการเผชิญหน้าจากภัยยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย

หลังจากนั้น ได้เดินทางเข้าพบ ท่านสอนไช สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ณ โรงแรมดอนจันทร์ โดยหารือร่วมกันถึงแนวทางสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงที่สำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระทำผิดมากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นต้องจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกัน เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ติดตามการกระทำผิดที่เป็นปัญหาความมั่นคงของทั้งสองประเทศ

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประธาน กสทช. ได้เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และ รมว.กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม กระทำพิธีส่งมอบระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ สปป.ลาว ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการ ทั้งลายนิ้วมือและใบหน้าให้ถูกต้องตรงกับบัตรประชาชน ในการแบ่งแยกและติดตามคนบ่ดีและปกป้องคนดีต่อไป

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวเชื่อมั่นว่า ความริเริ่มระหว่าง สปป.ลาว และไทย โดยสำนักงาน กสทช. ในการผลักดันการลงทะเบียนผู้ใช้บริการของทั้งสองประเทศให้ทันสมัยและปลอดภัยครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่จะตามมา ซึ่งการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนในภาพรวม
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์