หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฝรั่งเศสสนใจเข้ามาลงทุนในโครงการก่อสร้างพื้นฐานในไทย

13 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 907)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายฌอง-บาติสต์ เลอมวน (Jean-Baptiste Lemoyne) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสต่างแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวมระหว่างทั้งสองประเทศมีพัฒนาการในเชิงบวก และยินดีที่ภาคเอกชนไทย-ฝรั่งเศส ได้ลงนาม MoU เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อกระชับความร่วมมือ ใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ เกษตรและอาหาร โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เมืองอัจฉริยะ และพลังงานทดแทน ทั้งสองฝ่ายหวังว่า จะมีความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้สหภาพยุโรปมีการปรับเปลี่ยนข้อมติต่อไทยและกลับมาแสวงหาความร่วมมือกับไทยอีกครั้ง พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ นโยบายประเทศไทย 4.0 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งโครงการเหล่านี้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของฝรั่งเศสที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงขอเชิญชวนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในโครงการเหล่านี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส กล่าวว่า สหภาพยุโรปและฝรั่งเศสสนใจที่จะสานต่อการทำความตกลงการค้าเสรีกับไทยอีกครั้ง และสนใจเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคโดยเชื่อมโยงกับอาเซียน นอกจากนี้ ยังสนใจในการเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาท่าเรือน้ำลึก Smart City และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน รวมถึงรวมทั้งโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ฝรั่งเศสจึงประสงค์ให้ไทยเปิดโอกาสให้กับบริษัทฝรั่งเศส เพราะบริษัทของฝรั่งเศสไม่เพียงมีนำเงินและเทคโนโลยีเข้ามาในไทยเพียงเท่านั้น แต่ยังนำองค์ความรู้มาพัฒนาบุคลากรและแรงงานของไทยอีกด้วย ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียินดีอย่างยิ่งที่ฝรั่งเศสสนใจเข้ามาลงทุนในไทย และพร้อมหารืออย่างใกล้ชิดถึงรายละเอียดกับฝรั่งเศสในโอกาสต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์