หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ททท. ร่วมกับองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคคิวชู ลงนามในบันทึกฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

9 กุมภาพันธ์ 2018

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมพิธีลงนามใน Letter of Intent บันทึกแสดงเจตนารมณ์ ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Kyushu Tourism Promotion Organization (องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคคิวชู) โดย ผู้ว่า ททท. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคคิวชู 7 จังหวัด ให้มีการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลงนาม
 
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้จำนวนมาก รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจำนวนสูงถึง 1.54 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติที่ผ่านมา และมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.28 สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยประมาณ 67,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.67 โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์