หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองนายกรัฐมนตรี ย้ำต่อนักลงทุนด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นถึงแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทั้ง 5 ด้าน

9 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1183)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน NEC Innovative Solutions Fair 2018 หรือ NISF ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอันชาญฉลาด ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท NEC ทั้งไทยและต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ว่า การจัดงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ที่ได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ประกอบกับประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศ
 
จึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายด้านเทคโนโลยีทั้ง 5 ด้านประกอบด้วยการการจัดตั้งองค์กรด้านความมั่นคงดูแลความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ไม่ให้ถูกคุกคาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน็ตประชารัฐ การพัฒนา Big Data ในการให้บริการประชาชน การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดแรงงานที่มีศักยภาพและแอปพลิเคชัน ตามโครงการ Smart city ในจังหวัดนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น และอีก 3 จังหวัดในเขต EEC คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง
 
สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเพื่อความปลอดภัย การพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อระบบนิเวศ โดยจัดนำเสนอทั้งสิ้น 25 แนวความคิด เช่น เทคโนโลยี Smart city ความปลอดภัยสาธารณะ การพัฒนาเพื่อคุณภาพของภาคการผลิต การพัฒนาเพื่อผู้ขายส่ง เป็นต้น ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของรองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน ถึงการจัดทำ Smart City ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park ในพื้นที่เขต EEC แก่บริษัท NEC
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์