หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน สนับสนุน Big Data เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารด้านแรงงานไทย

8 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1641)

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.อูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือในการทำงานด้านแรงงานร่วมกัน โดยกล่าวว่าการหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ซึ่งทางธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในประเทศไทย ในประเด็นที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในปัจจุบัน อีกทั้งยังชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การดูแลคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถึงการดูแลแรงงานผู้สูงอายุ
 
นอกจากนี้ ธนาคารโลกฯ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากตลาดแรงงาน สำหรับใช้หาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานในด้านต่างๆ
 
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เร่งดำเนินการจัดการฐานข้อมูลของระบบ เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลด้านแรงงานในทุกมิติ โดยธนาคารโลกฯ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงาน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงานในประเทศไทยต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์