หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 5

7 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1494)

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม Vie Hotel กรุงเทพฯ โดยมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนาย Fumio Shimizu รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม
 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ
(1) "แม่โขงที่ยั่งยืน” (Sustainable Mekong) ซึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานหมุนเวียน และ
(2) "การบริหารจัดการน้ำและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
โดยมีผู้บรรยายจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาทั้งจากญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่น และเป็นโอกาสสำคัญในการหารือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นท้าทายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ "A Decade toward the Green Mekong Initiative” ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการรับรองในการประชุมผู้นำครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์