หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
รับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่สั่งจอง

2 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 2150)

ผู้สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 สามารถรับเข็มที่สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่สั่งจอง
นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ โดยได้เปิดให้สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ สามารถติดต่อรับเข็มที่สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่สั่งจอง โดยผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ส่วนผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ยังสามารถสั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2283 4301 และ 0 2283 4319-24
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์