หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอ พร้อมเปิดให้บริการ สมาร์ท วีซ่า

1 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1537)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมเปิดให้บริการ สมาร์ท วีซ่า เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูงและนักลงทุนจากทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป รัฐบาลจะเปิดให้บริการ "สมาร์ท วีซ่า” เป็นวันแรก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 สำหรับสมาร์ทวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน หรือลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ และเป็นกิจการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือเอสเคิร์ฟ โดยแบ่งออกเป็นวีซ่า 4 ประเภท ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงและสตาร์ทอัพ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และผ่านการรับรองของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด ซึ่งจะเป็นทั้งวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยผู้ถือสมาร์ทวีซ่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ เช่น สามารถพำนักอยู่ในประเทศได้สูงสุดคราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับขยายเวลารายงานตัวจากทุก 90 วัน เป็นทุก 1 ปี สามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยไม่ต้องทำ รี เอนทรี่ เพอร์มิท
 
ทั้งนี้ สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
ทรศัพท์ 0 2209 1100 ต่อ 1109 – 1110
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์