หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

1 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 3387)

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ลักลอบเข้ามาขายอาหาร ผัก และผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
 
อย่างไรก็ตาม การที่แรงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้านซึ่งเป็น 1 ใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เวลานี้ยังไม่ได้รับการยกเว้นยังคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น ขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วน 1694
 
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนกว่า 120 หน่วยงานเกี่ยวกับอาชีพสงวนสำหรับคนไทย 39 อาชีพว่าจะมีการปลดล็อกอาชีพใดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ข้อสรุปปลดล็อก 10 อาชีพให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้คือ งานกรรมกร, งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะสาขา งานควบคุมฟาร์มหรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล งานก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น งานขายของหน้าร้าน งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม งานทำรองเท้า งานทำหมวก งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
 
ทั้งนี้ ข้อแม้ว่าคนต่างด้าวจะต้องเข้ามาทำงานเหล่านี้ในลักษณะของการเป็นลูกจ้างเท่านั้น ห้ามเป็นเจ้าของกิจการเองเด็ดขาด
 
ส่วนอาชีพที่จำเป็นต้องสงวนไว้ให้คนไทยทำเท่านั้น คือ งานแกะสลักไม้ งานขับขี่ยานยนต์ ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ งานขายทอดตลาด งานควบคุมตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย แต่ยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาเป็นลูกจ้างในร้านได้ งานทอผ้าด้วยมือ, งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องไม้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ งานทำกระดาษสาด้วยมือ งานทำเครื่องเขิน งานทำเครื่องดนตรีไทย งานทำเครื่องถม งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก งานทำเครื่องลงหิน งานทำตุ๊กตาไทย งานทำบาตร งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ งานทำพระพุทธรูป งานทำร่มกระดาษหรือผ้า งานนายหน้าหรืองานตัวแทน งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบ
 
ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ งานมวนบุหรี่ด้วยมือ งานมัคคุเทศก์หรืองาน จัดนำเที่ยว งานเร่ขายสินค้า งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ และงานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ โดยมี 2 อาชีพยังไม่ชัดเจนว่าจะสงวนให้คนไทยหรือปลดล็อก ได้แก่ งานทำมีด และงานเสมียนหรือเลขานุการ
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์