หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนาม พร้อมกระชับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

1 กุมภาพันธ์ 2018 (จำนวนคนอ่าน 1976)

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 นายเหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่า ออท. เวียดนามจะร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยให้ความใส่ใจติดตามดูแลทุกข์สุขของชาวเวียดนามในไทย ซึ่งเป็นกําลังสําคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยและเป็นเสมือนสะพานเชื่อมมิตรภาพและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศในอนาคต
 
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่การค้าการลงทุนระหว่างไทย – เวียดนาม ในปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรารถนาที่จะเห็นมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยออท. เวียดนามพร้อมส่งเสริมและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ ออท. เวียดนาม กล่าวเชิญชวนให้นักธุรกิจจากประเทศไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามในภาคธุรกิจต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งพร้อมที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจไทย
 
นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการสร้างความเชื่อมโยงทั้งทางบก น้ำ และอากาศ โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของภูมิภาคต้องอาศัยไทยกับเวียดนาม ร่วมกันเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างกัน และยินดีที่ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเวียดนาม มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอให้ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศได้ รวมทั้งยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
 
ทั้งสองฝ่ายพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง สกัดกั้น และป้องปรามการทําประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการของรัฐบาลเวียดนามในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย และหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน
 
โอกาสนี้ ออท. เวียดนาม ขอให้รัฐบาลไทยช่วยดูแลเรื่องการจดทะเบียนแรงงานเวียดนามด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีส่งเสริมให้แรงงานเวียดนามเข้ามาทํางานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ฝ่ายเวียดนามร่วมมือกับไทยในกระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์