หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
จีนลดภาษีให้ไทยภายใต้ FTA เมื่อ 1 ม.ค.61 เร่งขยายตลาดไปจีน

31 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 2830)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า จากการที่ความตกลง FTA อาเซียน – จีน มีผลใช้บังคับเมื่อปี 2548 เป็นต้นมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ไทยและจีนต่างก็ได้ลดภาษีศุลกากรสินค้าล็อตสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลดภาษีให้กันลงเหลือร้อยละ 0 – 5 โดยสินค้าสุดท้ายที่จีนได้ลดภาษีให้ไทยเหลือร้อยละ 0 - 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 มีประมาณ 286 รายการ (พิกัดศุลกากร 8 หลัก) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ภาษีเดิมอยู่ที่ร้อยละ 15 -20 เช่น กาแฟ พริกไทย ข้าวหัก แป้งข้าวเจ้า ลำไย สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด น้ำมะพร้าว ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีสินค้าหลายรายการที่เป็นสินค้าศักยภาพของไทยที่ผู้ประกอบการสามารถใช้โอกาสนี้เร่งเพิ่มการส่งออกสินค้าไปจีน
 
นางอรมนกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์เต็มที่จากการเปิดเสรีล็อตสุดท้ายดังกล่าว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งภาคเอกชนเห็นพ้องว่าการลดภาษีของจีนดังกล่าวจะช่วยสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในตลาดจีน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ FTA อาเซียน – จีนมีผลบังคับใช้เมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา การส่งออกของไทยไปจีนมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จาก 9.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2549 เป็น 23.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 โดยสินค้าที่ไทยใช้ประโยชน์จากการลดภาษีของจีน เช่น ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เป็นต้น
 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาสถิติการค้าระหว่างสองประเทศในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ยังมีสินค้าที่จีนลดภาษีเป็นศูนย์ให้ไทยแล้วตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังส่งออกไปจีนไม่มากนัก เช่น ปลาและกุ้งแช่แข็ง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผัก/ผลไม้แปรรูป ซอสปรุงรส เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเร่งใช้ประโยชน์จากการที่จีนลดภาษีให้ไทยมากขึ้น ทั้งนี้ สินค้าล็อตสุดท้ายที่ไทยได้ลดภาษีศุลกากรให้จีนเหลือร้อยละ 0 - 5 ตามที่ระบุในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน เช่น แป้งข้าวสาลี มะเขือเทศบด หินอ่อน/หินแกรนิต ซีเมนต์ สีย้อม/สีทามอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งมีทั้งวัตถุดิบที่การลดภาษีจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตให้กับผู้ประกอบการไทยได้ เช่น กระเปาะแก้วสำหรับหลอดไฟ เครื่องเพชรพลอยรูปพรรณของเทียมสำหรับทำเครื่องประดับ รวมทั้งที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ยางรถยนต์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามผลการเปิดเสรีสินค้าล็อตสุดท้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและจัดหามาตรการเยียวยาได้ทันท่วงที
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลการลดภาษีศุลกากรในกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ได้จากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://tax.dtn.go.th/
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์