หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เดินหน้าฝึกทักษะแรงงานภาคใต้ รองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

31 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1237)

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่าปี 2559 มีนักท่องเที่ยวกว่า 36 ล้านคน สร้างรายได้เข้าภูมิภาคกว่า 692,000 ล้านบาท อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น
 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะให้กับคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมาก ซึ่งในปีนี้ (2561) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายฝึกทักษะให้กับแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการจำนวนกว่า 19,000 คน โดยหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตภาคใต้ ได้เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับแรงงาน ทั้งกลุ่มพนักงานในโรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร แรงงานที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ เน้นการฝึกฝีมือต้องได้มาตรฐาน อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต (สพร.) ดำเนินการฝึกอาชีพสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากฝึกเสร็จสิ้น จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการการันตีฝีมือด้วย ผู้ผ่านการฝึกส่วนใหญ่นำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ เปิดร้านขายอาหารเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ฝึกอีก 2 สาขา คือ สาขา เทคนิคการให้บริการไวน์ และสาขาเทคนิคการควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับพนักงานในกลุ่มผู้ประกอบกิจการด้านโรงแรม รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 120 คน
 
นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดการฝึกอบรมสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) จำนวน 2 รุ่น ระยะเวลา 280 ชั่วโมง มีประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าฝึกรวม 40 คน ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 7 มีนาคม ที่ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์