หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
ร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ฟรี

31 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1244)

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมการอบรมในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) 4.1 Season IV
 
ให้กับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ ทายาทธุรกิจ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี (Young Entrepreneur) ซึ่งมีความพร้อมและสนใจที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) โดยในโครงการนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างเครือข่าย ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้แนวคิดที่ว่า มิตรภาพอันดีเป็นรากฐานของการสร้างคู่ค้าและเครือข่ายทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นได้ โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น
 
 
ข้อมูล กรมเจรการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์