หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีไทย พร้อมรับตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย

26 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1222)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะในหัวข้อ "ค่านิยมร่วมและเป้าหมายเดียวกันของอินเดีย-อาเซียน” นายกรัฐมนตรี ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า อาเซียนและอินเดียต้องเสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันเพื่อให้บรรลุมูลค่าการค้าให้ได้ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 รวมทั้งเร่งใช้ประโยชน์ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย และผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยม (regionalism) และพหุภาคีนิยม (multilateralism) ที่เน้นการส่งเสริมให้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาคเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยยึดผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ลืมเรื่องของการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันผ่านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ซึ่งการสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีและประชาชนระหว่างอาเซียนและอินเดีย ต้องดำเนินการผ่านการพัฒนาชุมชนเมืองที่มีความเป็นอัจฉริยะ จึงเสนอการจัดตั้งเครือข่ายของ SMART Cities-Cultural Centres ที่ประกอบด้วย เมืองขนาดเล็กและกลาง ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ไทยพร้อมรับตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในเชิงสร้างสรรค์กับอินเดียอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์