หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

26 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 991)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคณะตัวแทนสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับตัวแทนสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists - CAJ) ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันนี้ (26 ม.ค.61) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมดังกล่าวจะประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ โดยฝ่ายสมาคมนักข่าวเวียดนามในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนในวาระปี พ.ศ. 2558 – 2560 กล่าวขอบคุณที่รองนายกรัฐมนตรีได้สละเวลาให้เข้าพบ และระบุถึงบทบาทของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนที่เป็นกลไกหลักในการผลักดันความร่วมมือของสื่อในภูมิภาค พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นว่า จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างกัน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า นายกรัฐมนตรีฝากความความปรารถนาดีมายังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน และขอให้สมาพันธ์ฯ ทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเต็มที่เช่นนี้ต่อไป อีกทั้งยังชื่นชมการทำงานของสมาคมนักข่าวเวียดนามตลอดช่วงที่ทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ฯ พร้อมกล่าวยินดีกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ ในวาระต่อไป นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสมาพันธ์ฯ อย่างเต็มที่
 
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ประกอบด้วย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย สหภาพแรงงานสื่อมวลชนมาเลเซีย สมาคมนักข่าวฟิลิปปินส์ สหภาพแรงงานสื่อมวลชนสิงคโปร์ สมาคมนักข่าวเวียดนาม และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ลาว โดยในปีนี้สมาคมนักข่าวกัมพูชาจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ รายล่าสุด โดยเป็นเวทีที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรับรู้และความเข้าใจระหว่างประชาชนในอาเซียน และเป็นสะพานเชื่อมสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างในภูมิภาค พร้อมทั้งยังส่งเสริมสื่อในภูมิภาคให้มีเสรีภาพละความรับผิดชอบ
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์